Raku saggarfired

    Saggarfired

 Saggarfired är en Rakumetod

  där jag bränner mina verk 

  utomhus i en tunna till-

  sammans med olika brännbara

  material och oxider under 

  ett dygn.       

  Godset penslas eller sprutas

  med "Terrasigillata"innan 

  bränning (en tunn engobe med

  vattenglas)

  Efter bränning poleras

  verken med bivax.